Geleedpotigen

Geleedpotigen zijn een diergroep die steeds meer in populariteit toenemen in de terrarium hobby.

Het is een enorm grote groep dieren die uiteraard niet allemaal geschikt zijn als huisdier.
De soorten die we het meest tegenkomen zijn spinnen, schorpioenen, wandelende takken, bidsprinkhanen en kevers, maar de laatste jaren zien we bijvoorbeeld ook meer en meer exotische kreeften, krabben en garnalen.

Gezien het formaat van de meeste soorten, zijn grote huisvestingen vaak niet noodzakelijk, echter zijn zaken als klimaatbeheersing, juiste voeding en gedrag wel heel belangrijk. Ook dient men rekening te houden met het feit dat er een redelijk aantal soorten giftig is.

Spinnen

Spinnen

Spinnen zijn misschien wel de populairste geleedpotige die als huisdier wordt gehouden. Het aanbod is vrij groot en er wordt voldoende mee gekweekt. Ook zijn er een redelijk aantal, goed hanteerbaar waardoor hun aantrekkingskracht groter is.

Spinnen zijn er uiteraard in allerlei soorten en maten en zijn op een klein aantal uitzonderingen na, allemaal giftig. Het gif van de meeste spinnen is echter relatief ongevaarlijk voor mensen, maar voldoende respect moet altijd aanwezig zijn bij het verplaatsen of hanteren van deze dieren.

De vogelspin zien we het meest in de hobby en we vinden deze dieren in alle gematigde tot tropische gebieden van de wereld, waarbij de soorten uit Zuid-Amerika, Afrika en Azië het meest zijn gekweekt en verhandeld.

Het gedrag van vogelspinnen is zo divers als het soortenaanbod en je hebt klimmers, gravers, webbouwers etc. Ook het temperament is per soort en eigenlijk per individu verschillend. Vogelspinnen zijn schemer tot nachtactief en daarom moet de behuizing ook altijd voldoende beschutting bieden.

Voedsel

Het voedsel bestaat primair uit kleine tot middelgrote insecten, maar er zijn soorten die ook kleine zoogdieren en vogels als voedsel accepteren.

Om te groeien moeten spinnen vervellen net als andere geleedpotigen, dit is een kwetsbare periode waarbij het dier zich meestal terugtrekt. De spin gaat liggen op zijn of haar rug en werpt de huid af. Dit nieuwe exo skelet moet eerst goed drogen alvorens de dieren weer gevoerd kunnen worden.

Bij de aanschaf van een spin is het belangrijk voldoende informatie te vragen over gedrag en giftigheid, zodat de keuze past bij ervaring en huisvestingsmogelijkheden.

Spinnen
Schorpioenen

Schorpioenen

Schorpioenen behoren tot dezelfde diergroep als de spinnen. Met hun acht poten, grote scharen en staart met angel zijn ze makkelijk te onderscheiden van andere geleedpotigen. De schorpioen is een van de oudste levensvormen op aarde en is op formaat na nog maar weinig veranderd in de afgelopen miljoenen jaren.

Deze dieren vinden we in alle gematigde en tropische gebieden en er zijn ook een aantal soorten die zich vooral in woestijnen ophouden. Ze zijn bestand tegen enorme extremen als warmte en kou, maar erg gevoelig voor de blootstelling aan Uv licht en schuilen daarom overdag.

Schorpioenen zijn dieren die relatief weinig zorg nodig hebben en lange periodes kunnen overbruggen met minder voeding.

De meeste soorten zijn solitair, maar enkele soorten zijn met soortgenoten te huisvesten, daarbij dient dan wel rekening gehouden worden met voldoende schuilmogelijkheden voor de individuele dieren.

Giftig

Schorpioenen zijn giftig en de kracht van dit gif is afhankelijk van de soort, een richtlijn hierbij is het formaat van de scharen. De meeste dieren met grote scharen zijn over het algemeen minder giftig dan de varianten met kleinere scharen.

Schorpioenen zijn nagenoeg blind, maar hebben zeer gevoelige trilharen op het lichaam en scharen waarmee ze de omgeving waarnemen. Met de juiste zorg, zijn schorpioenen goed te houden in terraria.

Schorpioenen
Overige

Overige

Overige soorten geleedpotigen zijn steeds vaker een weg aan het vinden in de terraria, meestal zijn dit wandelende taken, bidsprinkhanen, kevers, maar zeker ook krabben en kreeften.

Het aantal is enorm en veel van de aangeboden soorten vragen echter zeer specifieke zorg en zijn daarom als huisdier minder geschikt.

Het is altijd belangrijk om te weten welke specifieke huisvesting en voeding een dergelijk dier nodig heeft. Zo zijn er bij de wandelende takken een groot aantal voedselspecialisten die enkel het blad van een soort plant nuttigen.

Ook bij veel landkrabben is het nodig om te weten, hoeveel water en welke samenstelling dit water moet hebben. Gezien onze uitgebreide ervaring met een groot aantal soorten, helpen we u graag verder een geschikte soort te selecteren.

Overige