Work

Schildpadden

Schildpadden zijn een bijzondere groep dieren om meerdere redenen, ten eerste is het helaas een zeer bedreigde groep geworden en veel soorten zijn met uitsterven bedreigd. Mede om deze reden is het heel verstandig altijd goed na te denken alvorens een schildpad aan te schaffen en te zorgen dat deze via betrouwbare kanalen wordt gevonden.

Ook zijn schildpadden anatomisch uniek, het rug en buikschild bestaat uit been en bied de dierenbescherming. Het rugschild is eigenlijk de ribbenkast die zich naar buiten heeft gekeerd en is dichtgegroeid. Aan dit rugschild zijn inwendig ook de organen verbonden.

We onderscheiden in principe moerasschildpadden, zeeschildpadden en landschildpadden. De eerste twee leven primair in water, maar ook hier is een bredere onderverdeling mogelijk. In gevangenschap worden veelal waterschildpadden gehouden, terwijl dit meestal minder geschikte soorten zijn dan de op land voorkomende soorten. Waterschildpadden zijn overwegend vleeseters en actieve rovers, terwijl de meeste landschildpadden over het algemeen groenvoer nuttigen. Ook is de leefruimte voor veel waterschildpadden ruim groter dan dat van de landschildpadden, maar is uiteraard weer soortafhankelijk.

Work
Services
Services